Dnes je :

Aké bude počasie
Meniny oslavuje :

Titulná Stránka Redakcia Diskusné Fórum Nové Linky Napíšte Nám
Užitočné Info
Inzeráty
Fotografie
Lipa Dancers
Slovenský Kostol
Imigrácia
Blahoželáme
 Slovenský Montreal
Slovenská Ottawa
Slovenské Toronto
Slovenský Vancouver
Slovenské Calgary
Slovenský Edmonton
Slovenský Windsor

Ceske a Slovenske Filmy
Februárová večera CSPBA

Rocky Mountains

41.výročný ples CSPBA

Lúčnica

Májová večera CSPBA
40.výročný ples CSPBA
Večera CSPBA

Vianočné popoludnie
Mikulášsky sprievod
RND
Slovenský deň
Priadky
39.výročný ples CSPBA
38.výročný ples CSPBA

Prezident v Montreali
Mesiac slov. kultúry 2004
Lipa
Romanove foto

English Version
 
39. VÝROČNÝ PLES CSPBA

V sobotu 30. októbra 2004 v golfovom klube Le Challenger, 2525 Rue des Nations vo Ville St. Laurent sa konal 39. výročný štipendíjný ples Kanadsko Slovenskej Asociácie Profesionálov a Podnikateľov (CSPBA), ktorého sa opäť zúčastnilo cez 200 ľudí. Tento každoročný ples je slávnostnou udalosťou s koktajlom, dobrou hudbou a tancom, a je obľúbeným a dôstojným vyvrcholením Montrealskeho Slovenského spoločenského kalandára.

Ernest Paluš, Stefanie Licursi, Nicole Seben, Lawrence Hrycyk, Brittany Olah, Brian Taveres, Jana Michalková, Dana-Jay Reda, Marek Lalli, Kristen Theodore, Samuel Lupták, Mikuláš Arendáš, Matthew Angelus
Sitting Dr. Jozef Brody and Eduard Baluch – scholarship trustees

Koktail
Koktail s velkým a kvalitným výberom Hors d’Oeuvres sa začal o 6-tej večer. Po ňom následoval slávnostný príchod 13-tich študentov navrhnutých na štipendíjnu odmenu v celkovej sume $7,900, ktorých predstavil náš konferenciér Dr. Štefan Hreha. Do dnešného dňa sme už udelili štipendiá 338-tim študentom v celkovej sume $173,400.

2
3
4
5
6
7
8
2. Rozkopáloví, Brodyoví, Arendášoví, Sebenoví
3. P.Tourigny, S.Mailath, G.Cloutier
4. K.Demo s priateľmi
5. J.Fuska, J.Corej
6. A.Vybohova so spoločníkom
7. F.Roháč (vpravo) so saxofonistom
8. A.Hrycyková, S.Brodyová, R.Vandzurová
9. Rozkopáloví
10. S.Hreha
11. E.Baluch
12. J.Chomay
9
10
11
12

Vzácni hostia
Po požehnaní, ktoré predniesol pán farár Ristau, a zaspievaní hymien nestárnúcou pani Ann Vybohovou, naš konferenciér predstavil niekoľko vzácnych hostí (Chargé d’Affaires Slovenskej Republiky pána Štefana Rozkopála s manželkou Silviou, Slovenského obchodného Attaché pána Dušana Badzúcha s dcérkou Barborkou, Grófa Istvána Mailatha s manželkou grófkou Mariou, predsedkyňu Maďarského plesu pani Barbaru Brzezinskú a jej manžela Alexa, čestného konzula Chorvatskej Republiky pána Gilles Cloutier s manželkou Michelle Paquett a členku rady mesta Montreálu pani Didu Berku s manželom Jackom Kinclerom).

Po tomto krátkom prerušení, sa podávala vynikajúca päť-chodová večera s vínom (polievka, šalát, lasagna, telacie á la Marsala, zákusok s kávou, alebo s čajom).

Behom servírovania zákuskov, bolo slávnostné odmeňovanie štipendií našich študentov, ktoré zahájil pán Ed Baluch, jeden z našich troch štipendíjnych poverencov. Deviatim študentom (šesť študentov bolo zo CEGEPu, a traja boli z Univerzít) udelil $500-vé štipendiá náš prezident Dr. Jozef Brody.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
13. M.Arendáš
14. M.Lalli
15. J.Michalková
16. B.Olah
17. D.Reda
18. K.Theodor
19. L.Hrycyk
20. B.Taveres
21. S.Licursi

Potom následovalo udelovanie štyroch zvláštných cien:

1. Cenu Slovenského Domu, najlepšiemu graduovanému Univerzitnému študentovi z Concordie, pánu Ernestovi Palušovi vo výške $800, udelila prezidentka La Maison Slovaque Me Eva Petrášová
2. Cenu Pierra Bruneta, najlepšiemu univerzitnému študentovi Samuelu Luptákovi z Concordie, vo výške $800, udelil majitel 10-tich McDonald's reštaurácií pán Pierre Brunet
3. Cenu Slovenskej Vlády, najlepšiemu študentovi zo CEGEP-u Marianopolis Matthew Angelusovi, vo výške $800, udelil Chargé d'Affaires pán Štefan Rozkopál
4. Cenu Jána Šimkoviča (in memoriam), celkove najlepšej študentke Nicole Sebenovej z College André-Grasset, vo výške $1,000, pani Suzan Hurtuková

Pri predstavení Nicole Sebenovej pán Ed Baluch zdôraznil, že v histórii CSPBA a jeho dlhého pôsobenia ako riaditeľa školy, sa nikdy nestretol s tak vynikajúcou študentkou, ako je Nicole. Jej celkový prospech sa pohyboval veľmi blízko 100%. Nicole, po obdržaní ceny za najlepšieho štipendistu roku, predniesla ďakovný prejav perfektne v Angličtine, vo Francuštine a v Slovenčine.

Poďakovania
Po malej prestávke, kedy tanečná hudba Harolda Birkensa vyhrávala u stolov na prianie našich hostí, prezident CSPBA Dr. Jozef Brody poďakoval organizátorom plesu pani Helen Corejovej a pani Rose Marie Stanovej, ktorým ako prejav vďaky za obetavú prácu venoval kytice kvetov.

26
27
28
29
30
31
32
33
26. Tanečná hudba Harolda Birkensa
27. L.Kubina, Hrycyk, S.Kubina, A.Hrycyk, R.Vandzura, Mrs.Beg, J.Vandzura, Mr.Beg
28. Arendášoví
29. Brodyoví
30. E.Petrášová, L.Eldridge
31. J.Brody
32. J.Brody, J.Vybohova
33. H.Corejová, J.Brody, R-M.Stanová

Dr. Brody potom predstavil prítomným bývalých prezidentov CSPBA (E.Balucha, J.Chomaya, J.Coreja, J.Homu, J.Jaška Jr., J.Kociska, S.Kubinu, J.Rehu, E.Petrášovú a J.Vandzuru), a udelil cenu za Vynikajúce Služby Slovenskej komunita, hlavne za jej obetavé spievanie pri nezčetných príležitostiach, pani Ann Vybohovej.

V jeho prejavu o stave CSPBA, Dr. Brody zdôraznil, že pospolitosť slovákov je jedinou zárukou prežitia organizácií ako je CSPBA. V poďakovaní všetkým prítomným, tým čo inzerovali v programe plesu a darovali ceny do polnočnej tomboly, a zvlášť tým, čo prispeli príspevkami na štipendiá, pripomenul, že každý z nás má hľadať dôvod prečo podporiť takýto honosný ciel a nie hľadať zpôsob sa tomu vyhnúť. Úspešní slovenskí študenti sú základom našej budúcnosti a preto ich podpora je našou ušľachtilou povinnosťou.

O polnoci bola bohatá tombola s následujúcimi cenami:

  1. 2 spiatoné letenky do Bratislavy, alebo Prahy, venované panom riaditeľom CSA Miroslavom Kožichom,
  2. kryšťálová váza, venovaná Chargé d’Affaires pánom Štefanom Rozkopálom,
  3. osobný portrét, venovaný slovenským maliarom Petrom Krčom (inzerovaný po dobu plesu prekrásnym portrétom jeho dcéry Renátky),
  4. farebná tlačiareň, venovaná Victorom Pospodinisom z firmy Canacomp Systems,
  5. 2 večere v cene $100, venované majiteľmi reštaurácie La Sarcelle Jankou a Aladárom Galbavým,
  6. 2 obedy, venované majiteľmi reštaurácie Vieux Mozart Zuzankou a Petrom Nogom,
  7. dvoje 12 mesačných večerí, venovaných Pierom Brunetom, majiteľom desiatich McDonald’s reštauracií (Cote-des-Neiges, Cavendish Mall, Queen Mary, Westmont, Decarie, Wal-Mart, Beaumont, St. Jacques, St. Denis and La Gare Centrale).

Tanečná hudba vyhrávala až do druhej hodiny ráno, kedy sme sa všetci rozišli v dobrej nálade a s pozdravom dovidenia za rok, pri príležitosti jubilejného 40-teho Výročného Plesu.


Pozdrav k 39.výročnému plesu CSPBA - Stanislav Štepka
Milí krajania, som rád, keď Vás pri takejto významnej udalosti – ako je slovenský ples v Montreale – môžem pozdraviť v mene Radošinského naivného divadla... čítajte ďalej
Acrobat Reader (PDF)
Microsoft Word (DOC)

text: Josef Brody
fotografie: Klaudia Holosová
 

©2003-2006 Slovak Montreal | Technology SOVAdesign.net
©2007-2007 Slovak Montreal | Designed by MM
Titulná Stránka Redakcia Diskusné Fórum Nové Linky Napíšte Nám